Francesc Xavier Puig- Rovira, m’escriu aquesta carta en acabar l’exposició CONTENIDORS dilluns 24-08-09

 

Camil.la:

La teva exposició ha estat magnífica.

Les peces grans (els plats, els llibres), no recordo el noms que dones a cada grup, són d’una categoria remarcable.

Les més lligades al món de la tipografia em semblen molt originals. El desenvolupament de la reflexió entorn de la lletra, i per derivació de la paraula, amb materials ceràmics, ofereix unes possibilitats noves i considerables. L’obra exposada ara, en les diverses seccions o facetes, i la de les etapes anteriors no representades ara, però si a l’exposició de Vilafranca, mostren un conjunt extens i coherent. Remarco el de coherent. T’atorguen un lloc digne al món de la caeràmica a Catalunya, si és que es pot usar aquesta expressió….

(fragment)